Algemene voorwaarden Plus31 Sports

Ingangsdatum: 11 augustus 2023

Aanvaarding van voorwaarden

Door de website https://www.plus31sports.com/ (de "Site") te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de site dan niet.

Gebruik van de website

U stemt ermee in de site alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Registratie en accountbeveiliging

Als u een account aanmaakt op de Site, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud, logo's, afbeeldingen en andere materialen op de site zijn het intellectuele eigendom van +31 Sports of zijn licentiegevers en worden beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inhoud reproduceren, verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gebruikersinhoud

Als u inhoud op de site indient of plaatst, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud in verband met de site te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden. U verklaart dat u het recht heeft om de inhoud in te dienen en dat deze geen rechten van derden schendt.

Disclaimers

De site en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud van de site niet garanderen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, is +31 Sports niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Site.

Koppelingen van derden

De Site kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze externe sites. Bekijk hun voorwaarden en privacybeleid afzonderlijk.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met een bijgewerkte ingangsdatum. Als u de site blijft gebruiken, accepteert u de herziene voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Florida, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via: info@plus31sports.com